Selected Courses on Digital Art-UOWM

29 Ιανουαρίου 2015

Athens Digital Arts Festival

Filed under: FESTIVALS — admin @ 16:16

 

To 11o Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival σας προσκαλεί να υποβάλλετε τις προτάσεις σας για την επόμενη διοργάνωση που θα διεξαχθεί την άνοιξη στην Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 4 Μαρτίου 2015. 
Public space_s
Στις μέρες μας, η ιδέα του δημόσιου χώρου αποτελεί μια από τις πιο αντιφατικές έννοιες. Με την εμφάνιση των τεχνολογιών δικτύου και επικοινωνίας, η εμπειρία μας σε σχέση με το δημόσιο χώρο έχει αλλάξει. Ο δημόσιος χώρος δε χαρακτηρίζεται πλέον μόνο από τον φυσικό χώρο αλλά και από τα δίκτυα και τη διανομή της γνώσης. 
Ενώ ο δημόσιος χώρος γίνεται κυρίως αντιληπτός μέσα από τον αστικό σχεδιασμό, ο ψηφιακός δημόσιος χώρος οργανώνεται μέσα από διευθύνσεις IP, URL και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η χαρτογράφηση τους, όσο διαφορετική και αν φαίνεται, επηρεάζεται από τη δυναμική των δικτύων που αναμφίβολα προσθέτει νέα επίπεδα ερμηνείας. Οι πλατείες, τα πάρκα, οι δρόμοι και το Ίντερνετ αποτελούν δυνητικούς δημόσιους χώρους που ενεργοποιούνται μέσα από τη διάδραση των συμμετεχόντων νοηματοδοτώντας τους.
Οι πολλαπλοί διασυνδεδεμένοι χώροι μέσα στους οποίους κινούμαστε έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα και έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές και πολιτιστικές μας αντιλήψεις. Από την άλλη πλευρά, η διακίνηση των δεδομένων και η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων τρόπων επικοινωνίας δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικές κοινότητες να ξεπεράσουν την τοπικότητα τους και να εξερευνήσουν νέους τρόπους διάδρασης και συνεργασίας. 
Κατοικώντας όμως ταυτόχρονα σε μια πληθώρα διαφορετικών χώρων οι οποίοι δυνητικά είναι δημόσιοι, προκύπτει το ερώτημα: Πόσο ανοιχτοί και ελεύθεροι είναι αυτοί οι χώροι; Το όραμα σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και ενδεχομένως στα ανοιχτά δεδομένα έχει εκπληρωθεί;
Μέσα από το κάλεσμα συμμετοχής, το φεστιβάλ επιχειρεί να εξερευνήσει την έννοια του “δημόσιου” τόσο στο ψηφιακό όσο και στο δημόσιο χώρο της πόλης. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και το κάλεσμα συμμετοχής θα βρείτε στο παρακάτω www.adaf.gr

The International Festival of Digital Arts in Greece invites you to submit proposals for its next edition taking place in spring in Athens. Deadline for submissions is 4 March 2015. 
Public space_s
In our times, the notion of public space appears to be one of the most contradictory concepts. With the rise of network and communication technologies, our experience of public space has changed. Public space is not only characterised by physical space and architecture but also by networks and knowledge distribution. 
While public space is mainly being interpreted through urban planning, digital public space is organised through IP locations, URLs and protocols. Their cartographies, as distinct as they may seem, are both informed by network dynamics that add new layers of interpretation. Squares, parks, streets and the Internet are all potential public spaces that are activated through participation and engagement in order to acquire meaning. 
The multiple interconnected spaces within which we act have redefined and affected our perception of everyday life as well as our social and cultural imaginaries. On the other hand, real-time data circulation and information exchange have created new patterns of communication allowing communities to surpass their localities and explore new modes of engagement and collaboration. 
However, inhabiting at the same time a plethora of spaces that are potentially public the question that arises is: how open and free are these spaces? Have the visions regarding open access to public space and eventually public data been fulfilled?
Through this call, the festival invites proposals to explore the notion of “public” both in the digital and physical space.
Detailed information about the submission process and the call for entries is available at the following link: www.adaf.gr

VIDEO ART | ANIMATION | APPLICATIONS | INSTALLATIONS | PERFORMANCES | DIGITAL IMAGE | WEB ART | WORKSHOPS | MUSIC | 

Tel: +302103230005
Fax: +302103230009
Mail: info@adaf.gr
Web: www.adaf.gr
Main Office:
Fleming 7, Nea Filadelfia, 143 42, Athens
Branch Office:
Miltiadou 18, Monastiraki, 105 60, Athens

Δεν υπάρχουν Σχόλια »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

error: Content is protected !!