Selected Courses on Digital Art-UOWM

6 Απριλίου 2013

ANIM.2D/3D-sculpture-aptics-vision/sem7 aptics-screen based art-sculpture-blender

Filed under: Notes — admin @ 13:26

Directed by Hayao Miyazaki | 1986
This sublime adventure fantasy, replete with proto-steampunk imagery, touchingly conveys a message of ecological awareness. A young girl drops from the sky and lands in the arms of orphan Pazu—and not a moment later they’re on the run from a shadowy government agency and a band of pirates, both after the magic crystal she possesses. The chase leads them up and into the clouds to the floating airship Laputa, an overgrown fortress inhabited by gargantuan, dilapidated robots.

http://www.youtube-nocookie.com/embed/McM0_YHDm5A

The film tells the story of Chronos, the personification of time and the inability to realize his desire to love for a mortal. The scenes blend a series of surreal paintings of Dali with dancing and metamorphosis. The target production began in 1945, 58 years before its completion and was a collaboration between Walt Disney and the Spanish surrealist painter, Salvador Dalí. Salvador Dali and Walt Disney Destiny was produced by Dali and John Hench for 8 months between 1945 and 1946. Dali, at the time, Hench described as a “ghostly figure” who knew better than Dali or the secrets of the Disney film. For some time, the project remained a secret. The work of painter Salvador Dali was to prepare a six-minute sequence combining animation with live dancers and special effects for a movie in the same format of “Fantasia.” Dali in the studio working on The Disney characters are fighting against time, the giant sundial that emerges from the great stone face of Jupiter and that determines the fate of all human novels. Dalí and Hench were creating a new animation technique, the cinematic equivalent of “paranoid critique” of Dali. Method inspired by the work of Freud on the subconscious and the inclusion of hidden and double images. 
Dalí said: “Entertainment highlights the art, its possibilities are endless.” The plot of the film was described by. Dalí as “A magical display of the problem of life in the labyrinth of time.” 
Walt Disney said it was “A simple story about a young girl in search of true love.”

http://www.youtube-nocookie.com/embed/1GFkN4deuZU

http://www.youtube-nocookie.com/v/nU-_95qI66g?hl=en_US&version=3


Its roots “anima” and “animus” are Latin for breath,soul, and mind.”

Discussions of animation often involve concepts of
>>μεταμόρφωση
>>ανθρωπομορφισμό anthropomorphism
>>ριζική μεταμόρφωση transmogrification

>> απο τους νόμους του φυσικού πεδίου.
>>φαντασία
>>μίμηση mimesis
>>πολυμορφικό παραλογισμό των σωμάτων
the polymorphous perversity of bodies

>>παραδοξότητα και παραλογισμός.

“animation” –
“the act of producing ‘moving 
pictures’;
the technique, by means of which 
movement is given,
on film, to a series of 
drawings
(esp. for an animated cartoon)”


Τα 
animated cartoons
φαίνεται σαν να έχουν 
ενσωματώσει
τη θεωρία του 
Einstein
για Ασυνέχεια 
στο χρόνο και στο χώρο


ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Drawings,
cut-outs,
models,
dolls,
puppets,
clay,
projected silhouettes, and
real objects,
including
fluids,
colored gases and smoke,
Hand-drawn animation films are made by
drawing,
etching,
scratching,
painting or
attaching items directly onto a film’s surface without the use of a camera.computer animation

Chapters

1.       Pre-Production
1.1.           Introduction
1.2.           Storyboarding
1.3.           Character and Model Design
1.4.           Sound Design
1.5.           Technical Tests
1.6.           Production Scheduling
2.       Modeling Basics
2.1.           Introduction
2.2.           Polygonal Modeling
2.3.           Splines and Patches
2.4.           Coordinate Systems
2.5.           Viewing Windows
2.6.           Geometric Primitives
2.7.           Transformations
2.8.           Common Modeling Techniques
2.9.           Hierarchies
2.10.       Booleans and Trims
2.11.       Basic Deformations
3.       Rendering Basics
3.1.           Introduction
3.2.           The Camera
3.3.           Lights
3.4.           Surface Characteristics
3.5.           Shading Algorithms
3.6.           Rendering Algorithms
3.7.           Background Images
3.8.           Surface Texture Mapping
3.9.           Solid Texture Mapping
3.10.       Final Rendering
4.       Animation Basics
4.1.           Introduction
4.2.           Keyframing
4.3.           Interpolations
4.4.           Parameter-curve Editing
4.5.           Dope Sheet Editing
4.6.           Forward Kinematics
4.7.           Inverse Kinematics
4.8.           Motion Paths
4.9.           Shape Deformations
4.10.       Camera Animation
4.11.       Animating Lights and Surface Properties
4.12.       Pose-based Animation
5.       Advanced Modeling
5.1.           Introduction
5.2.           Virtual Sculpting
5.3.           Digitizing Techniques
5.4.           Procedural Modeling
5.5.           Stitched Patches
5.6.           Subdivision Surfaces
5.7.           Displacement Mapping
5.8.           Hair and Fur
5.9.           Paint-based Modeling
5.10.       Higher-level Primitives
6.       Advanced Rendering
6.1.           Introduction
6.2.           Atmospheric Effects
6.3.           Fractals
6.4.           Lighting Subtleties
6.5.           Advanced Texturing
6.6.           Texturing Polygons
6.7.           Background Shaders
6.8.           Non-Photorealistic Rendering
6.9.           Reflection Maps and Environment Procedures
6.10.       More Rendering Algorithms
6.11.       Rendering for Output
7.       Advanced Animation
7.1.           Introduction
7.2.           Animated Fillets
7.3.           Limits and Constraints
7.4.           Metaballs
7.5.           Expressions and Driven Keys
7.6.           Motion Dynamics: Principles, Rigid Bodies
7.7.           Soft-Body Dynamics
7.8.           Particle Systems
7.9.           Cloth Dynamics
7.10.       Motion Capture
7.11.       Camera-Motion Mapping
7.12.       Character Rigging: Movement Controls
7.13.       Character Rigging: Deformation Controls    
7.14.       Facial Animation                                      
7.15.       Non-Linear Animation
8.       Post-Production
8.1.           Introduction
8.2.           Compositing
8.3.           Editing


 
http://www.youtube-nocookie.com/v/HolxfI4XgCE?hl=en_US&version=3

http://www.youtube-nocookie.com/v/y__uzGKmxt8?version=3&hl=en_US

http://www.youtube-nocookie.com/v/HfCDAIIR2Gc?version=3&hl=en_US

2-3 έτος2D και 3D animation και montage, τεχνικές stop motion, pixellation κ.α.
 1. Σχέδια κλειδιά κίνησης και ενδιάμεσα, οργάνωση του χρόνου.
 2. Το ανθρώπινο περπάτημα
 3. Το ανθρώπινο τρέξιμο και το τρέξιμο στα τετράποδα, εναλλαγή ποδιών
 4. Κινήσεις σε τροχιά
 5. Κινήσεις με φτερά πουλιά, μυθολογικές φιγούρες κλπ
 6. Οι 12 βασικές αρχές του animation
 7. Τεχνικές του animation. Επέκταση χρήσης animation και live action
 8. Τεχνικές stop motion, pixellation
 9. Εργαλεία για την δημιουργία 2D και 3D μοντέλων
4έτος

 Διαδραστική σύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο 

 1. Εισαγωγή στην σύνθεση εικόνας με βάση το Processing
 2. 2d και 3D γραφικά με Processing
 3. Βασικές διαδραστικές τεχνικές με Processing
 4. Επικοινωνία με άλλες εφαρμογές μέσω OSC
 5. Aναγνώριση εικόνας και κίνησης από κάμερα μέσω Processing
 6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό συνθεσης εικόνας με openFrameworks
 7. Επικοινωνία μεταξύ λογισμικών ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο

 Ήχος 

 1. Εισαγωγή στις αρχές της ψηφιακής σύνθεσης ήχου
 2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ήχου με SuperCollider
 3. Τεχνικές σύνθεσης 1: προσθετική σύνθεση
 4. Μουσικές δομές 1: Εισαγωγή στα patterns
 5. Περιβάλλουσες καμπύλες (Εnvelopes)
 6. Βασικές τεχνικές διάδρασης και Γραφικά εργαλεία διάδρασης
 7. Tεχνικές σύνθεσης 2: Φίλτρα και αφαιρετική σύνθεση
 8. Eργασία με προηχογραφημένα ηχητικά δείγματα (Samples)
 9. OSC και επικοινωνία με άλλες εφαρμογές
 10. Τεχνικές σύνθεσης 3: FM, Wavetables, Granular Synthesis, Physical Modeling, Spectral Modeling

Δεν υπάρχουν Σχόλια »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

error: Content is protected !!