Selected Courses on Digital Art-UOWM

11 Δεκεμβρίου 2012

links-edu

Filed under: Notes — admin @ 18:52

θέμα 1.1 ——————————31-12 (1-η εβδομάδα μαθημάτων-παράδοση θέματος)
Παρουσίαση και παράδοση :  Α φάση 13-14/11  Πρώτη παρουσίαση συζήτηση και επεξεργασία του υλικού σας   
                                           Β φάση 13-14/11  Παρουσίαση συζήτηση και επεξεργασία του υλικού σας παράλληλα με την επεξεργασία του θέματος 2.1         

Επιλέξτε ένα χώρο δημόσιο η ιδιωτικό και συγκεντρώστε  αναφορικά με το χώρο, τη μορφολογία,  τις δραστηριότητες  και τα χαρακτηριστικά του :

  • μια σειρά από προσχέδια-σχέδια-ζωγραφιές  
  • μια σειρά από λογοτεχνικά δημοσιογραφικά ιστορικά κλπ. κείμενα  η  σημειώσεις δικές σας
  • φωτογραφίες-διαγράμματαΣτα κείμενα σας προσπαθήστε να ορίσετε τα χαρακτηριστικά του χώρου σας με βάση μια συνολική παρατήρηση του
μέσα από τη καταγραφή των χαρακτηριστικών του

θέμα  2.1 ———————- 14-11 (3-η εβδομάδα μαθημάτων -παράδοση θέματος)

Παρουσίαση και παράδοση :  Α φάση  21-23/11  Πρώτη παρουσίαση συζήτηση και επεξεργασία του υλικού σας
                                            Β φάση 26-27/11  Παρουσίαση  συζήτηση και επεξεργασία του υλικού σας
                                            Γ φάση Παρουσίαση- 3-5/12 Τελική Παρουσίαση και Παράδοση υλικού
Στο θέμα 1α επιλογής δημόσιου η ιδιωτικού χώρου και  συγκέντρωσης των κειμένων αλλά και παρατήρησης  (η επεξεργασία του υλικού  θα συνεχιστεί στη διάρκεια  της δεύτερης άσκησης)
επιλέξατε ένα χώρο συγκεκριμένο η αφηρημένο που σας ενδιαφέρει με βάση κάποια κείμενα είτε δικά σας είτε ξένα  η και  αντίστροφα- επιλέξατε το χώρο και αναζητήσατε η δημιουργήσατε τα κείμενα που τον αφορούν.
Εκτός από την επιλογή του χώρου κάνατε και μια πρώτη εξερεύνηση πρώτες καταγραφές με σκίτσα της μορφολογίας του καθώς και άλλες σημειώσεις σε σχέση με τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του και τις δραστηριότητες που συντελούνται εντός.
Με βάση τις  σχέσεις εικόνα και ήχου που περιγράφονται να δημιουργήσετε μια σειρά από σύντομα (έως 20-30 sec) video αναφορικά με το χώρο σας.
Τα σύντομα video που θα δημιουργήσετε  εκτός από τη σχέση εικόνας και ήχου- που μπορείτε είτε να την σκηνοθετήσετε είτε απλά να την επιλέξτε και να την καταγράψετε-αποτελούν με κάποιο τρόπο ,όπως και το υπόλοιπο υλικό σας, σύντομες σκέψεις σας και σημειώσεις σας αναφορικά με  το σενάριο σας* .

*Προτείνω σε όσους η όσες έχουν η νομίζουν ότι έχουν κάνει την άσκηση να την επαναλάβουν
και να βάλουν μια επιπλέον διάσταση-περνώντας και σε μια επόμενη φάση-
προσπαθώντας να δημιουργήσουν σύντομα μικρά animations (stop motion-hand made or clay made – από πηλό – στον υπολογιστή-
από άλλα υλικά που μπορείτε να επινοήσετε -χειροποίητα η computer based…..) πάνω στις κατηγορίες σχέσης εικόνας και ήχου
και σε αναφορά με το χώρο όπου δομούν το σενάριο τους.
Θα αναφερθούμε για αυτό αναλυτικά στο εργαστήριο

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ- ΣΧΕΣΗ
ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ-
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-
ΜΕΡΙΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-
σε ορισμένα αντικείμενα η άτομα / δίνεται έμφαση.

ΑΦΗΓΗΣΗ –
ΕΜΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ-
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ-
ΣΙΩΠΗ-
Ο ΗΧΟΣ ακούγεται αλλά η αντίστοιχη εικόνα δεν είναι ορατή.

Δράσεις που αναφέρονται στην άσκηση:
ΔΡΑΣΗ: 01 ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–ΥΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ——————————————————


ΧΑΡΑΞΕΙΣ -ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
παράδειγμα απο σκίτσα-σχέση με cinematic view – deleuze

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ 8 2011-2012
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ
Το καλοκαίρι του 1936 ο Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης παρουσιάζει τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο Die Raumgestaltung im Griechischen Städtebau στο Berlin Charlottenburg Technische Hochschule. Αντικείμενο της διατριβής του Δοξιάδη είναι η ελληνική πολεοδομία και συγκεκριμένα η αρχαία ελληνική πολεοδομία από τον 7ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, στα πολεοδομικά συγκροτήματα της αρχαίας Ελλάδας η τοποθέτηση των κτηρίων στον χώρο δεν ήταν τυχαία αλλά βασιζόταν σε ένα ακριβές σχέδιο. Οι αρχαίοι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούσαν ένα γεωμετρικό σύστημα πολικών συντεταγμένων για να ορίσουν τη θέση και τη διεύθυνση της κάθε κατασκευής. Βασίζονταν, δηλαδή, σε γεωμετρικές σχέσεις που είχαν να κάνουν με ένα σταθερό σημείο (έναν πόλο) και περιμετρικά σημεία τα οποία ορίζονταν γεωμετρικά με βάση την απόσταση και τη γωνία τους ως προς αυτό το σημείο. Το σημείο αυτό βρίσκεται πάντα στο πρόπυλο κάθε πολεοδομικού συγκροτήματος και ταυτίζεται με το σημείο εισόδου. Είναι τοποθετημένο ακριβώς εκεί από όπου γίνεται αντιληπτό για πρώτη φορά το αρχιτεκτονικό σύνολο, εκεί όπου κάποιος στέκεται για πρώτη φορά και παρατηρεί τον χώρο γύρω του. Όλα τα σημεία του χώρου ορίζονται με βάση αυτό το σημείο παρατήρησης του χώρου ώστε όλες οι κατασκευές να είναι τοποθετημένες μέσα στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Έτσι, το κέντρο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, που είναι το άνοιγμα της εισόδου, αντιστοιχεί στο άνοιγμα-κοίταγμα του ματιού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Για τη θεωρία Δοξιάδη
Δοξιάδης, Κωνσταντίνος, «Περί του τρόπου συνθέσεως των μνημειακών πολεοδομικών συγκροτημάτων υπό των αρχαίων Ελλήνων», Τεχνικά Χρονικά, τ. 145-146 Ιανουάριος 1938.
Δοξιάδης, Κωνσταντίνος, «Ο χώρος και τα πολεοδομικά συγκροτήματα των αρχαίων Ελλήνων», Τεχνικά Χρονικά, έτος Ζ/ΧΙΙΙ, αρ. 156, 15 Ιουνίου 1938.
Doxiadis, C. Α.. Architectural space in ancient Greece, Cambridge, Mass.: MIT press, 1972.
Μιχελής, Παναγιώτης. «Ο χώρος και τα πολεοδομικά συγκροτήματα των αρχαίων Ελλήνων», Τεχνικά Χρονικά,
έτος Ζ/ΧΙΙΙ, αρ. 151, 1η Απριλίου 1938.
Μιχελής, Παναγιώτης. «Επί των πολεοδομικών συγκροτημάτων των αρχαίων Ελλήνων», Τεχνικά Χρονικά, αρ.157,1η Ιουλίου 1938.
Τσιαμπάος, Κώστας. Κατασκευές της όρασης, από τη θεωρία του Δοξιάδη στο έργο του Πικιώνη, Αθήνα: Ποταμός, 2010. (Κεφάλαιο 1)
Τσιαμπάος, Κώστας. «Για μια αρχιτεκτονική του βλέμματος: Η διατριβή του Δοξιάδη και οι αισθητικές θεωρίες της εποχής της», στο Τετράδια του Μοντέρνου 04: Εκδοχές του μοντέρνου στην Αθήνα του μεσοπολέμου, Αθήνα: Futura, 2010, σ. 51-67.
Tsiambaos, Kostas. «The Creative Gaze: Doxiadis’ discovery», The Journal of Architecture, vol. 14, n. 2, Απρίλιος 2009, σ. 255-277.
Για θεωρίες οπτικής
Damisch, Hubert. L’origine de la perspective, Παρίσι: Flammarion, 1987.
Simon, Gérard. Le regard, l’être et l’apparence dans l’Optique de l’Antiquité, Παρίσι: Seuil, 1988.
Crary, Jonathan. Techniques of the Observer, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.
Levin, David Michael (επ.) Modernity and the Hegemony of vision, Berkeley: University of California Press, 1993.
Frontisi-Ducroux, Françoise Jean-Pierre Vernant. Στο Μάτι του Καθρέφτη, Αθήνα: Ολκός, 2001.
Shapiro, Gary. Archaeologies of Vision, Σικάγο: The University of Chicago Press, 2003.
Ράμφος, Στέλιος. Μυθολογία του βλέμματος, Αθήνα: Αρμός.
Zeki, Semir. Εσωτερική όραση: Μια εξερεύνηση της τέχνης και του εγκεφάλου, Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002.
Για αρμονικές οπτικές χαράξεις στην αρχιτεκτονική
Sitte Camillo. Η Πολεοδομία σύμφωνα με τις Καλλιτεχνικές της Αρχές(1889), Αθήνα: ΕΜΠ, 1992.
Ghyka, Matila C.. Le nombre d’or: rites et rythmes pythagoriciens dans le developpement de la civilisation occidentale, 2 τόμοι, Παρίσι: Gallimard, 1931.
Wittkower, Rudolf. Architectural principles in the age of Humanism, Λονδίνο: Studies of the Warburg Institute, vol. 19, 1949.
Pérez-Gómez, Alberto και Pelletier, Louise. Architectural Representation and the Perspective Hinge, Cambridge,
Mass: MIT press, 1997.
Παπανικολάου, Αλέξανδρος. Μαθηματικά, Μουσική, Αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: ΤΑΠ, 2000.βιβλιογραφία

links
Endropic gardens–

http://entropic-gardens.blogspot.gr/

http://0708circle02a.blogspot.gr/


http://www.youtube.com/education?category=Lifelong-Learning


http://www.youtube.com/watch?v=2k-2IlJcaHg&list=UL


http://synaesthesia-anaesthesia.blogspot.gr/


ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ-
http://pastdrawings.blogspot.gr/http://www.grammatron.com/
http://www.emst.gr/EN/exhibitions/emst_exhibitions/main.aspx?ID=144
http://www.emst.gr/GR/collections/archives/artists/emst_artists/main.aspx?List=948a73bb-6d8c-4793-9dcf-c3542ddaf71e&ID=2926
http://www.yhchang.com/

http://www.youtube.com/topic/LCU2V_GT0kw/shirin-neshat
http://www.youtube.com/topic/WDVVtBQlMEU/pipilotti-rist
http://www.youtube.com/topic/VvjgWAqboRA/matthew-barney
http://www.youtube.com/topic/l5S1tQ4b0rM/the-cremaster-cycle
http://www.youtube.com/topic/LCINfeKcJHk/bill-viola
http://www.youtube.com/topic/iEh_NGsbEXU/douglas-gordon
http://www.youtube.com/topic/VSOkPuEhqms/art
http://www.youtube.com/topic/tjt1hKoiyEw/stop-motion

http://pastdrawings.blogspot.gr/


  1. http://topergasias.blogspot.com/ ).  
  2. http://pharmakis.pbwiki.com/city-passage-texts η και άλλα κείμενα επιλογής σας

να σχετίζονται με τη μελέτη/ανάλυση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας και όχι με μια απλή περιήγηση του χώρου.
Καλή δουλειά—————-laikis
—————————————–ktirion?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ε1 30/31-10  —Ε2  6-7/11——Ε3-13-14/11———Ε 4 23-11—————————–24/11
Ε5 εβδομάδα συναντήσεων Δευτέρα 26-11
Παρουσιάσεις (vimeo)καταγραφές χώρων μεθοδολογίεςΤρίτη (27-11)       Storyboard on the roadstoryboard on screenstoryboard on anything κνηματογραφικό μονταζ
metropolis-odysse stairshttp://pastdrawings.blogspot.gr/αναρτήσειςΤετάρτη 28-11 λΑΙΚΉ ΑΓΟΡΆ- ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
Συνάντηση 9.00

Ε6 εβδομάδα συναντήσεων


3-4-5/12


3-
Τη Δευτέρα μπορείτε να επεξεργαστείτε το υλικό σας..μόνοι σας στο εργαστήριο
η αλλού…
Δουλέψτε μόνοι σας τη Δευτέρα ώστε τη Τρίτη να έχετε έτοιμο και ταξινομημένο το υλικό σας απο τη λαική σε ένα φάκελλο σας σε σκληρό δικό σας η στηνεπιφάνεια εργασίας ενός υπολογιστή απο τη σχολή..

Τη Δευτέρα θα γίνει επεξεργασία -ταξινόμηση του υλικού σας απο τη λαική.
ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η κάθε ομάδα/μονάδα  θα κάνει τη δική της ανάρτηση σε δικό της blog που θα το ονομάσει ανάλογα
Όλα τα blogs θα τα ενώσουμε κάτω απο ένα συλλογικό χάρτη με τα ‘ακριβή’ μέρη της μελέτης της λαικής της  κάθε ομάδας.
Η ανάρτηση του υλικού σας μπορεί να γίνει και σε δίκτυα της προτίμησης σας()


Δευτέρα-10μμ-2μμ
επεξεργασία υλικού -ψηφιοποίηση σχεδίων
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
http://nonlinearscripts.blogspot.gr/
υλικό απο λαική – (τόποι εργασίας)
επεξεργασία υλικού απο την επίσκεψη στη λαική αγορά
χρήση κονού χάρτη/ υλικό ιστορικό- προτάσεις – συλλογή υλικού
δημιουργία blog λαικής-
συλλογική διαχείριση υλικού- πως
μελλοντικές χρήσεις και στόχοι του υλικού ()-γιατί
συνέχεια παρουσίασης της άσκησης ήχου -εικόνας/ κειμένων /σεναρίων κ.λ.π.
όπως προκύπτουν απο τα δύο μέρη των ασκήσεων που έχετε επεξεργαστεί…
optimizations (audio-video-..)
– δημιουργία ατομικών blogs ανάρτησης υλικού απο λαική – σύνδεση σε κοινό ίχνος
συζήτηση-διαδρομή με τρένο
(χάρτης-gps/itp-coordinators-games-σενάριο/α)
συζήτηση διαδομή – χάρτης – σημείο συνάντησης – χρονικές χρωματικές-ηχητικές καταγραφές
δημιουργία αρχείου κτιρίων (υλικό)

4-Τρίτη συνάντηση στη σχολή στις 10μμ η… εξωτερική δράση  
υλικό απο λαική – (τόποι εργασίας)
blog λαικής – market patras-ny
http://elaikiflorinas.blogspot.gr?
συνέχεια επεξεργασίας υλικού απο την επίσκεψη στη λαική αγορά
-χρήση κοινού χάρτη/  ιστορικού υλικού- προτάσεις – συλλογή υλικού
– δημιουργία ατομικών blogs ανάρτησης υλικού απο λαική – σύνδεση σε κοινό ίχνος
  συλλογική διαχείριση υλικού- εισαγωγή στα δίκτυα-
  μελλοντικές χρήσεις και στόχοι του υλικού ()-
-συνέχεια παρουσίασης της άσκησης ήχου -εικόνας/ κειμένων /σεναρίων κ.λ.π.
 όπως προκύπτουν απο τα δύο μέρη των ασκήσεων που έχετε επεξεργαστεί…
 optimizations (audio-video-..)

–συζήτηση-διαδρομή με τρένο
—-(χάρτης-διαδρομή-gps/itp-coordinators-games-σενάριο/α)
συζήτηση διαδομή – χάρτης – σημείο συνάντησης – χρονικές χρωματικές-ηχητικές καταγραφές
δημιουργία αρχείου κτιρίων (υλικό)
http://ehousesflorinas.blogspot.gr/

5-Τετάρτη—
λαική καταγραφή
12μμ -2μμ10-12                     
( δεν υπάρχουν σχέδια-
12-2.30μμ

αναρτήσεις
ΜΕΡΟΣ Β.  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αναρτήσετε το  υλικό σας ..

—————————————————————————————————————
Α. χωρος -χρόνος –
ήχος-σώμα-δράση-διάδραση-οικείο-ανοίκειο-ουτοπία-δυστοπία-οικολογία-ταυτότητα-διασκέδαση-διάβασμα-περπάτημα-ξεκούραση-όριο-τόπος-προέκταση-προσθήκη-ετεροτοπία-  είναι λέξεις κλειδιά  που μπορούν να υποκινήσουν το ενδιαφέρον σας για τα χαρακτηριστικά του χώρου σας αλλά και της επακόλουθης ιστορίας σας και δράση σας

Δεν υπάρχουν Σχόλια »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

error: Content is protected !!