Selected Courses on Digital Art-UOWM

31 Μαρτίου 2015

Κόδρα Fresh 2015

Filed under: Uncategorized — admin @ 16:25
Kodra Fresh 2015 – Open Call
View this email in your browser

Κόδρα Fresh 2015
Happy Accidents

Open Call 

Share
Tweet
Forward
+1
Share
Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανοίγει την Τετάρτη 1 Απριλίου, ωρα 12:00.
Υποβολή Αιτήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
(Scroll down for english) 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Open Call 
Κόδρα Fresh 2015 – Happy Accidents
Επιμέλεια έκθεσης: Ανθή Αργυρίου – Κεντρική Επιμελήτρια / Συντονίστρια Πεδίου Δράσης Κόδρα 
Το Πεδίο Δράσης Κόδρα ’15 προσκαλεί τους νέους δημιουργούς, τελειόφοιτους και απόφοιτους (έως και 2 χρόνων) των σχολών Καλών Τεχνών, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την έκθεση Fresh: Happy Accidents. Ευτυχή ατυχήματα, σφάλματα, αστοχίες, παραπράξεις κάθε είδους: στα “σκουπίδια του κόσμου των φαινομένων”1 κατέταξε ο Freud μία ευρεία κατηγορία παραδρομών στα οποία μάλιστα ήρθε να δώσει περιεχόμενο και σκοπό, ορίζοντάς τα ως “νοητικές πράξεις που γεννιούνται από την αμοιβαία παρεμβολή δύο προθέσεων”2. Είτε αναφερόμαστε σε παραδρομές της γλώσσας (lapsus linguae), της μνήμης (lapsus memoriae) ή του χεριού (lapsus manus), τα λάθη εκφράζουν ταυτόχρονα τη σύγκρουση και τον συμβιβασμό δύο ή και περισσότερων αντιτιθέμενων τάσεων3. Στον χώρο των θετικών επιστημών είναι φανερό ότι ο διαχωρισμός σωστού και λάθους συνιστά τεκμήριο εγκυρότητας, αλλά και κρίσιμη καμπή πειραματισμού και συνεπώς προαγωγής γνώσης, τεχνικής και νέων εφαρμογών. Μεταφέροντας μία τέτοια προβληματική στην περιοχή των εικαστικών τεχνών, ο ορισμός του σωστού και του λάθους παίρνει μια ενδιαφέρουσα τροπή. Από τη μία παύει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης χάνοντας την απολυτότητά του και προσδίδει περισσότερο τον χαρακτήρα του τυχαίου, του μη ελεγχόμενου. Από την άλλη, αν προσδιορίσουμε το ατύχημα ως μια επισφαλή επιλογή, μία παράτολμη σύζευξη, ανοίγεται ένα ολόκληρο πεδίο ερευνητικών αποριών πάνω στη φύση, τα όρια και τις δυνατότητες του εικαστικού πειραματισμού.
Τι αποτελέσματα παράγουν αυτές οι ευτυχείς συμπτώσεις ή και οι ατυχείς συγκυρίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής ενός έργου τέχνης; Ποιος ο ρόλος τυχαίων συμβάντων και αστοχιών που ενδεχομένως εκτρέπουν την προσχεδιασμένη δημιουργική διαδικασία ως επακόλουθο μιας αρχικής σύλληψης, αλλά ωστόσο ενσωματώνονται στο τελικό εικαστικό αποτέλεσμα;  Αν στην πρακτική του ο καλλιτέχνης, όπως και ο επιστήμονας ή ο τεχνίτης, επιχειρεί, αφού πρώτα γνωρίσει το μέσο ή τα μέσα του, στη συνέχεια να διευρύνει την χρήση και τα όρια των δυνατοτήτων τους, τότε πώς επαναπροσδιορίζει τα όρια αυτά; Πώς διαχειρίζεται τις αντιφάσεις μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, ιδέας και εφαρμογής, παραδοσιακού μέσου και καινοτόμου ευρήματος; Σε μορφές έκφρασης όπως το θέατρο ή ο χορός, η performance, τα διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα ή τα συμμετοχικά projects, η αυθεντία του δημιουργού -ή των δημιουργών- δείχνει αν όχι να υποχωρεί, σίγουρα να μετουσιώνεται από επιθυμία απόλυτου ελέγχου σε πρόθεση ενορχήστρωσης μιας δυναμικής συνθήκης. Ελαχιστοποιούν ή πολλαπλασιάζουν τα περιθώρια “λάθους” οι σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές; Ποια η συμβολή της περιέργειας, του ρίσκου και του αυτοσχεδιασμού στην εξέλιξη της εικαστικής φόρμας; Ποιος ο ρόλος του σφάλματος στην ανακάλυψη; 
Μπορούν τελικά τα ευτυχή ατυχήματα ως παράτολμες συναντήσεις και καινοτόμες συναρμογές να πυροδοτήσουν υβριδικές, διαμεσικές μορφές έκφρασης και να αναδείξουν νέες διαδρομές ως άλλα επιστημονικά πειράματα; Trial and error, Τέχνη και Επιστήμη, Τεχνολογία και παραδοσιακά μέσα, διεπιστημονικά projects, Art and Technology, συλλογικές απόπειρες καλλιτεχνικής παρέμβασης στον δημόσιο χώρο, πολυμεσικές εγκαταστάσεις και κάθε καλλιτεχνική διερεύνηση του επισφαλούς είναι το ζητούμενο της έκθεσης Happy Accidents. Φέτος για πρώτη φορά, την έκθεση του Fresh θα πλαισιώσουν ένα masterclass και ένα workshop πάνω σε αντίστοιχες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.
1 “Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση”, Γκοβόστης, 2010, σ. 36.
Ό.π. σ. 63. 
3 Ό.π. σ. 65-69.

Υποβολή αιτήσεων: http://plartform.gr/register 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
30 Απριλίου 2015 

Περισσότερες παραπομπές για την έρευνα του Κόδρα Fresh 2015 εδώ:

http://bit.ly/KodraFresh2015

*Η επιλογή των συμμετεχόντων καλλιτεχνών θα γίνει από την επιμελήτρια της έκθεσης και από επιτροπή. Τα ονόματα των μελών της επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα.
Submissions

Kodra Fresh 2015 – Happy Accidents

Open Call

(ENGLISH) 
PRESS RELEASE 
Open Call
Kodra Fresh 2015 – Happy Accidents 
Curator: Anthi Argyriou – Main Curator / Coordinator of Action Field Kodra 
Action Field Kodra ‘15 invites young artists, final year students and graduates (of up to 2 years) of all schools of Fine Arts, to submit their proposals for the exhibition Fresh: Happy Accidents. Happy accidents, errors, misfires, misacts of any kind: Freud considered as ‘the waste products of the phenomenal world’1 a wide variety of errors to which he assigned content and purpose, defining them as ‘psychic acts that arise through the collaboration — or better, the mutual interference — of two different intentions’2. Whether we refer to slips of the tongue (lapsus linguae), of memory (lapsus memoriae) or of the hand (lapsus manus), errors express simultaneously the conflict and the reconciliation of two or more mutual antagonistic tendencies3. In the realm of the exact sciences, the distinction between right and wrong constitutes proof of validity, but also a crucial point in experimentation and consequently in producing knowledge, technique and new applications. Transferring this concept to the realm of visual arts results in an interesting redefinition of right and wrong. On the one hand, it ceases to be a means of evaluation by losing its absoluteness; it acquires more an air of the haphazard and the uncontrollable. On the other, if we define the mishap as an unsound choice, a reckless coupling, a whole field of research questions opens up on the nature, boundaries and capabilities of artistic experimentation. 
What are the outcomes of such happy accidents or unfortunate circumstances that take place during the production process of a work of art? What is the role of happenstances or misfires that might derail the intended creative process resulting from an initial concept, and yet become a part of the final visual outcome? If in practice the artist, just like the scientist or the craftsman, endeavours, after having familiarised themselves with their medium or media, to widen the use and the boundaries of their capabilities, then how do they redefine these boundaries? How do they manage the contradictions between theory and practice, concept and application, traditional means and innovative find? In forms of expression such as theatre or dance, performance art, interactive digital spaces or participatory projects, the authority of the artist/s appears to, if not recede, then definitely to transition from a desire to control everything to an intention to orchestrate a dynamic situation. Do contemporary artistic practices minimise or multiply the margins of ‘error’? What is the contribution of curiosity, risk and improvisation to the evolution of visual form? What is the role of error in discovery? Can happy accidents as reckless encounters and innovative conjunctions launch hybrid, in-between forms of expression and reveal new directions just like scientific experiments do? 
Trial and error, Art and Science, Technology and traditional media, interdisciplinary projects, Art and Technology, collective attempts of artistic intervention in public spaces, multimedia installations and any artistic exploration of the precarious is the subject of Happy Accidents. For the first time this year, during the Fresh exhibition, a masterclass and a workshop on relevant means of contemporary artistic expression will take place.

1 Introduction to Psychoanalysis, Govostis, 2010, p. 36.

2 Ibid. p. 63.
3 Ibid. p. 65-69.
 

Submissions: http://plartform.gr/register 

Deadline for submissions: April 30, 2015. 

For more references about Kodra Fresh research click here: 

http://bit.ly/KodraFresh2015

*The participant artists’ selection will be made by the curator of the exhibition and a comittee. The names of the commitees’ members will be announced soon. 

Δεν υπάρχουν Σχόλια »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress

error: Content is protected !!